VIAGGIO SPIRITUALE di Tommaso Nuovo

ORIENTE CRISTIANO: per parlanti di lingua russa e rumena

Il viaggio di Tommaso Nuovo si volge anche all'Oriente, l'oriente cristiano delle fede. Un cristiano ha bisogno di due polmoni per respirare senza affanno. Un polmone è rappresentato

dalla propria confessione d'origine, cattolica o ortodossa, l'altro polmone è sempre l'altra confessione ortodossa o cattolica, vista come un dono e non come una deviazione o un errore. Ecco allora questa pagina che lascio allo Spirito Santo il compito di organizzarla e di suggerirmi di volta in volta cosa collocare.

Per il momento prendo la strada del mondo ortodosso Russo, passando da quello Rumeno.

 

Поездка в Нью-Томас также повернитесь на Восток, Восток христианской веры.Христианин должен два легких дышать без хрипов.Легких представлена

от его собственного признания происхождения, католической или православной, другой легких всегда другие православные или католическая конфессия, подарено, а не как отклонение или ошибок. Вот тогда я оставляю эту страницу к Святому Духу задачу организации их и предложить, время от времени, какое место.

На данный момент я на путь Русской Православной мира, от Румынии.

 

 

Excursia la Tommaso Nuovo rândul său, de asemenea, la Est, Orientul a credinței creștine. Un creștin are nevoie de doi plămâni pentru a respira fără respirație șuierătoare. Un plămân este reprezentată

din propria sa mărturisire de origine, catolic sau ortodox, celălalt plămân este mereu altul ortodox sau catolic mărturisirea, dat fiind ca un cadou și nu ca o abatere sau eroare. Aici apoi las această pagină a Duhului Sfânt misiunea de a organiza ei și sugerează din timp în timp ce loc.

Pentru moment am lua drumul a lumii ortodoxe ruse, de la români.

 

 

MIRACOLI E SEGNI NEL MONDO ORTODOSSO

FILM RUSSO ORTODOSSO SULLA VITA CRISTIANA